top of page
Spojovací body

Registrujeme a udržujeme

OCHRANNÉ ZNÁMKY

BRAND

Ochrannou známkou může být zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání s možností obnovy vždy na dalších 10 let.   

Ochranná známka musí splňovat i další náležitosti jako např. nesmí být klamavá, být v rozporu s dobrými pořádky, nesmí být zaměnitelná či shodná s dřívější ochrannou známkou atd. 

PRŮMYSLOVÉ VZORY

DESIGN

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět.

Ochrana trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let,  na maximální celkovou dobu 25 let.

PATENTY

VYNÁLEZY

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

 

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky.

DALŠÍ PRÁVA

OSTATNÍ

Naším klientům zajišťujeme registraci i dalších práv jako jsou označení původu, zeměpisná označení, topografie polovodičových výrobků, dodatková ochranná osvědčení pro léčiva i registraci autorského práva v zemí, kde je registrace požadována např. USA.

5 KROKŮ K RYCHLÉ REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY 

1. Povaha Vaší značky

2. Vaše značka 

Název značky

Nahrát soubor s obrázkem Vaší značky (max. 10 MB)

3. Rozsah ochrany 

Zadejte stručně výrobky a služby, které budete pod značkou nabízet např. obuv, oděvy, autodoprava. 

4. Teritoria ochrany

5. Kontakt

Jméno

Příjmení

Telefon

Email

Náš tým prověří registrovatelnost Vaší značky a bude Vás kontaktovat nejpozději následující pracovní den. 

bottom of page